Jak wydrukować kartę przychodów pracownika za ubiegły rok?

W celu wydrukowania karty przychodów pracownika za ubiegły rok wybieramy Księgowość/ Wynagrodzenia, w filtrze Okres : Inny okres i zaznaczamy dowolne wynagrodzenie pracownika. Następnie w menu kontekstowym pojawi się ikona Wydrukuj kartę przychodów. 

Istnieje możliwość wyboru rodzaju wydruku Karta przychodów lub Karta przychodów z PPK.

Zobacz także:

Pracownicze Plany Kapitałowe w Comarch ERP XT

Czy ten artykuł był pomocny?