Jak utworzyć wydarzenie w kalendarzu?

Aby utworzyć nowe wydarzenie wybieramy przycisk Dodaj lub bezpośrednio na określonej dacie klikamy w pole, na którym otworzy się formularz wydarzenia.

Uwaga
Nowe wydarzenie można dodać na każdym widoku kalendarza (dziennym, tygodniowym, miesięcznym)

Na formularzu wydarzenia dostępne są dane:

  • Nazwa – nazwa / temat wydarzenia,
  • Opis – opis wydarzenia,
  • Miejsce – miejsce gdzie będzie odbywało się wydarzenie,
  • Data początkowa – data rozpoczęcia wydarzenia,
  • Godzina – planowana godzina rozpoczęcia/zakończenia wydarzenia,
  • Data zakończenia – data zakończenia wydarzenia,
  • Godzina – planowana godzina zakończenia
  • Kontrahent – kontrahent przypisany do wydarzenia,

Powiadomienia –  przypomnienie o wydarzeniu.

Uwaga
Każde wydarzenie można usunąć oraz edytować.

Na każdym wydarzeniu Użytkownik może ustawić Powiadomienie, na którym może wybrać opcję z przypomnieniem w minutach, godzinach, dniach lub tygodniach.

Jeżeli Użytkownik ustawi Powiadomienie, system generuje komunikat o nadchodzącym wydarzeniu. Komunikat wyświetla się przez chwilę, niezależnie od miejsca w jakim znajduje się Użytkownik w programie.

Czy ten artykuł był pomocny?