Jak usunąć konto?

Dotyczy tylko Klientów Comarch

Aby usunąć swoje konto w programie Comarch ERP XT należy:

Krok pierwszy – kliknąć Imię i Nazwisko w prawym, górnym rogu >>> Moje konto >>> Zarządzaj kontem >>> Usuń konto

Krok drugi – potwierdzenie. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno chcemy usunąć konto. Wybór opcji „nie” spowoduje powrót do poprzedniego poziomu. Wybór „tak” sprawi, że zostajemy wylogowani z programu, a konto zostaje oznaczone do usunięcia. Użytkownik jest o tym informowany odpowiednim komunikatem.

W aplikacjach mobilnych usuwanie konta przebiega analogicznie i jest dostępne w Moje dane w sekcji Zarządzaj kontem.

Po wybraniu opcji Zgłoś konto do usunięcia pojawiają się komunikaty analogiczne jak w przypadku wersji webowej aplikacji.

Po zgłoszeniu takiego konta do usunięcia przychodzi również mail potwierdzający taką czynność.

Konto jest usuwane po 90 dniach od daty zgłoszenia.

Ważne! Należy pamiętać, że ponowne zalogowanie się na konto spowoduje przerwanie procesu usuwania. Niezależnie od sposobu logowania. Przy próbie takiego zalogowania otrzymamy przypominające o tym ostrzeżenie.

Widok w aplikacji przeglądarkowej:

Widok aplikacji mobilnej:

Czy ten artykuł był pomocny?