Jak sprawdzić zadłużenie kontrahenta?

W tym artykule opisaliśmy sposób, w jaki możemy sprawdzić zadłużenie naszych kontrahentów.

W tym celu należy wybrać zakładkę „Kontrahenci”, a na niej ustawić filtr „Dłużnicy” lub „Dłużnicy – po terminie”. Wówczas wyświetli się nam lista naszych dłużników wraz z saldem naszych należności od danego kontrahenta.

Uwaga
Lista Dłużnicy wskazuje kontrahentów, dla których w systemie są nierozliczone dokumenty sprzedaży, natomiast zakładka Dłużnicy – po terminie – zawierają kontrahentów, dla których w systemie są nierozliczone dokumenty, z których przynajmniej jeden jest jednocześnie przeterminowany. Mamy także możliwość wyfiltrowania listy wg waluty.

W celu dokładniejszej weryfikacji należy zaznaczyć kontrahenta na liście, a następnie z menu pod trzema kropkami wybrać opcję Rozlicz. Wyświetlona zostanie lista nierozliczonych dokumentów dla wybranego kontrahenta. W obszarze Rozliczenia wyświetlany jest całkowity dług kontrahenta oraz dodatkowo kwota należności, dla których minął termin płatności.

Czy ten artykuł był pomocny?