Jak skonfigurować księgowanie dokumentów?

W artykule opisaliśmy możliwość ustawienia odpowiedniej kolumny Księgi Podatkowej na karcie produktu. Pola Kolumna księgi, widoczne są w przypadku korzystania z pakietu z Księgowością.

Po zatwierdzeniu dokumentów handlowych (faktur sprzedaży, faktur zakupu, rachunków, paragonów), przy zaznaczonym w Konfiguracja/ Księgowość parametrze Księguj pojedyncze paragony, automatycznie powstaje zapis w rejestrze VAT lub rejestrze rachunków. Zapis jest księgowany do kolumn, które zostały wskazane na kartach produktów. W przypadku kosztów, które można odliczyć w ramach ulgi na badania i rozwój, możliwe jest zaksięgowanie do dwóch kolumn. Jedną z nich będzie kolumna kosztowa, druga zaś kolumna (16). W takim przypadku na karcie produktu w polu Kolumna księgi wskazujemy pozycję składającą się z dwóch kolumn.

Czy ten artykuł był pomocny?