Jak rozszerzyć pakiet?

Dotyczy tylko Klientów Comarch

W trakcie prac z programem możemy napotkać konieczność wykupienia szerszego pakietu niż ten, który obecnie posiadamy. Wykup szerszego pakietu odbywa się w taki sam sposób, jak zakup pierwszego pakietu. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule „Jak wykupić pakiet”.

Warto jednak pamiętać o pewnych zasadach:

Ważne! Możliwość rozszerzenia pakietu jest dostępna jeśli ważność pakietu jest większa niż 30 dni w przypadku abonamentu rocznego lub  większa niż 7 dni w przypadku abonamentu miesięcznego.

Ważne! W przypadku rozszerzenia pakietu w trakcie pracy płacona jest różnica w cenie pomiędzy nowym pakietem a już wykupionym.

Ważne! Jeśli okres ważności pakietu jest mniejszy niż odpowiednio 30/ 7 dni – administrator ma możliwość wykupienia wybranych pakietów na kolejny rok/ miesiąc (liczony od aktualnej daty ważności posiadanego pakietu).

Czy ten artykuł był pomocny?