Jak rozliczyć kontrahenta?

W celu rozliczenia kontrahenta wybieramy: Faktury >> Kontrahenci. Ustawiamy filtr inny niż „Wszyscy” przy czym z listy zawężonej do dłużników rozliczane są należności, a z listy wierzycieli – zobowiązania. Zaznaczamy teraz kartę kontrahenta, którego chcemy rozliczyć i z menu pod trzema kropeczkami wybieramy opcję: „Rozlicz”.

Pojawi się nam okno, gdzie zaznaczony będzie całkowity dług kontrahenta/wobec kontrahenta w danej walucie z uwzględnieniem kwot niezapłaconych, dla których minął termin płatności.

Jeśli chcemy zarejestrować płatność dla danego kontrahenta klikamy w polu „Zapłata” i wpisujemy odpowiednią wartość. W przypadku płatności walutowych powinien wprowadzić również kurs waluty. Poniżej, na liście dokumentów nierozliczonych, Użytkownik widzi wszystkie niezapłacone dokumenty wystawione we wskazanej wcześniej walucie. Użytkownik może zaznaczyć jeden lub więcej dokumentów, wtedy w polu Zapłata podpowie się zsumowana wartość zaznaczonych dokumentów.

Po ustaleniu kwoty rozliczenia klikamy Zapisz w prawym górnym rogu. Zaznaczone dokumenty zostaną rozliczone w całości lub częściowo w zależności od wartości zapłaty. Jeżeli wartość ta jest za mała aby rozliczyć wszystkie dokumenty, zostaną one rozliczone w kolejności chronologicznej.

Uwaga
Podczas seryjnego rozliczania dokumentów nie są uwzględniane dokumenty korygujące, które mają wartość ujemną. Takie dokumenty musimy rozliczyć indywidualnie.

Zobacz także:

Jak wydrukować ponaglenie/wezwanie do zapłaty 

Czy ten artykuł był pomocny?