Jak odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) do deklaracji VAT-7?

Po wygenerowaniu oraz wysłaniu do Ministerstwa Finansów deklaracji VAT-7, istnieje możliwość odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Aby możliwe było odebranie UPO, deklaracja VAT-7 musi posiadać status : Wysłano/ trwa przetwarzanie.

Po zaznaczeniu deklaracji w menu kontekstowym pojawia się opcja Pobierz UPO.

Po wybraniu, status deklaracji ulegnie zmianie na Wysłano/ odebrano UPO.

Po ponownym zaznaczeniu deklaracji dla której zostało odebrane UPO, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Drukuj UPO.

Czy ten artykuł był pomocny?