Jak migrować dane do Comarch ERP Optima?

Dotyczy tylko Klientów Comarch

W tym artykule przedstawiliśmy możliwość przeniesienia danych do programu Comarch ERP Optima.

W celu przeniesienia danych w programie Comarch ERP XT należy wybrać Moje konto>>> Moje dane, a następnie na zakładce Zarządzanie kontem opcję Przenieś dane do Comarch ERP Optima.

 

W efekcie Użytkownik otrzyma kopię bazy danych, którą może odtworzyć w Comarch ERP Optima. Kopia bazy będzie zawierać dane wprowadzone dotychczas na koncie Comarch ERP XT (dane firmy, listę kontrahentów, listę produktów, wystawione dokumenty) zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj danych: Czy dane są migrowane?
Kontrahenci TAK
Produkty TAK (z wyjątkiem zdjęć, danych do e-Sale, e-Sklep)
Faktury sprzedaży TAK1
Faktury VAT marża TAK1
Paragony TAK1
Faktury proforma TAK (dotyczy faktur niezrealizowanych)
Oferty NIE
Faktury zakupu TAK1
Zamówienia u dostawców TAK (dotyczy zamówień niezrealizowanych)
Wydania zewnętrzne TAK3
Przyjęcia zewnętrzne TAK3
Rozchody wewnętrzne TAK
Przychody wewnętrzne TAK
Inwentaryzacja NIE (dotyczy arkusza inwentaryzacyjnego, wygenerowane dokumenty PW i RW są migrowane)
Notowania walut z dokumentów TAK
Rejestr sprzedaży TAK
Rejestr zakupów TAK
Księga podatkowa TAK
Księga handlowa (okresy obrachunkowe, plan kont, bilans otwarcia, zapisy księgowe, obroty i salda) NIE
Deklaracje VAT-7 TAK
Deklaracje VAT-UE NIE
Zaliczki na PIT-36/PIT-36L TAK
Deklaracje PIT-36/PIT-36L NIE
Właściciele TAK
Pracownicy i wynagrodzenia TAK
Wyposażenie TAK
Środki trwałe TAK
Dokumenty środków trwałych TAK
Pliki JPK NIE
Płatności NIE2
Zapisy kasowe i bankowe TAK
Raporty kasowe i bankowe TAK
Różnice kursowe NIE2
Kalendarz NIE
Dane osobowe RODO NIE
Schematy numeracji i serie dokumentów TAK
Formy płatności TAK
Dane użytkownika konta TAK
Pieczątka firmy TAK
Rachunki bankowe TAK
Konfiguracja NIE

1) W przypadku korekt przenoszony jest dokument wynikowy, w przypadku faktur zaliczkowych – tylko te, do których nie istnieją faktury finalne.

2) W programie Comarch ERP Optima pozycje te tworzone są podczas migracji.

3) Jeśli dokumenty handlowe są powiązane z magazynowymi WZ lub PZ, w programie Comarch ERP Optima dokumenty magazynowe są generowane automatycznie, podczas importu handlowych.

4) Do programu Comarch ERP Optima nie są przenoszone żadnego rodzaju pliki, czyli:
– zdjęcia dodane na kartach produktów i kontrahentów,
– załączniki do dokumentów dodane ręcznie
– pliki wczytane przez usługę Comarch OCR.

Informacja, gdzie można pobrać bazę, zostanie wysłana mailem na adres, na który założone jest konto Comarch ERP XT.

5) Bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT można zaimportować do Comarch ERP Optima Chmura Standard po zamówieniu i aktywacji tej usługi. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze dostępu do tego systemu, zamówienia można dokonać poprzez formularz na stronie https://zamow.online.comarch.pl/ 

W ciągu dwóch dni roboczych od wypełnienia formularza zamówienia zostanie do Państwa przesłany mail aktywacyjny z danymi do logowania się do usługi, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Po aktywacji usługi, bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT będzie można zaimportować do Comarch ERP Optima w sposób opisany tutaj»

Dzięki migracji nie tracimy wprowadzonych dotychczas danych i możemy szybko rozpocząć pracę na programie Comarch ERP Optima.

Czy ten artykuł był pomocny?