Jak migrować dane do Comarch ERP Optima?

Dotyczy tylko Klientów Comarch

W tym artykule przedstawiliśmy możliwość przeniesienia danych do programu Comarch ERP Optima.

W celu przeniesienia danych w programie Comarch ERP XT należy wybrać Moje konto>>> Moje dane, a następnie na zakładce Zarządzanie kontem opcję Przenieś dane do Comarch ERP Optima.

W efekcie Użytkownik otrzyma kopię bazy danych, którą może odtworzyć w Comarch ERP Optima. Kopia bazy będzie zawierać dane wprowadzone dotychczas na koncie Comarch ERP XT (dane firmy, listę kontrahentów, listę produktów, wystawione dokumenty) zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj danych: Czy dane są migrowane?
Kontrahenci TAK
Produkty TAK (z wyjątkiem zdjęć, danych do e-Sale, e-Sklep i wszystko.pl)
Faktury sprzedaży TAK1
Faktury VAT marża TAK1
Paragony TAK1
Faktury proforma TAK (dotyczy faktur niezrealizowanych)
Oferty NIE
Faktury zakupu TAK1
Zamówienia u dostawców TAK (dotyczy zamówień niezrealizowanych)
Wydania zewnętrzne TAK3
Przyjęcia zewnętrzne TAK3
Rozchody wewnętrzne TAK
Przychody wewnętrzne TAK
Inwentaryzacja NIE (dotyczy arkusza inwentaryzacyjnego, wygenerowane dokumenty PW i RW są migrowane)
Notowania walut z dokumentów TAK
Rejestr sprzedaży TAK
Rejestr zakupów TAK
Księga podatkowa TAK
Księga handlowa (okresy obrachunkowe, plan kont, bilans otwarcia, zapisy księgowe, obroty i salda) NIE
Deklaracje VAT-7 TAK
Deklaracje VAT-UE NIE
Zaliczki na PIT-36/PIT-36L TAK
Deklaracje PIT-36/PIT-36L NIE
Właściciele TAK
Pracownicy i wynagrodzenia TAK
Wyposażenie TAK
Środki trwałe TAK
Dokumenty środków trwałych TAK
Pliki JPK NIE
Płatności NIE2
Zapisy kasowe i bankowe TAK
Raporty kasowe i bankowe TAK
Różnice kursowe NIE2
Kalendarz NIE
Dane osobowe RODO NIE
Schematy numeracji i serie dokumentów TAK
Formy płatności TAK
Dane użytkownika konta TAK
Pieczątka firmy TAK
Rachunki bankowe TAK
Konfiguracja NIE

1) W przypadku korekt przenoszony jest dokument wynikowy, w przypadku faktur zaliczkowych – tylko te, do których nie istnieją faktury finalne.

2) W programie Comarch ERP Optima pozycje te tworzone są podczas migracji.

3) Jeśli dokumenty handlowe są powiązane z magazynowymi WZ lub PZ, w programie Comarch ERP Optima dokumenty magazynowe są generowane automatycznie, podczas importu handlowych.

4) Do programu Comarch ERP Optima nie są przenoszone żadnego rodzaju pliki, czyli:
– zdjęcia dodane na kartach produktów i kontrahentów,
– załączniki do dokumentów dodane ręcznie
– pliki wczytane przez usługę Comarch OCR.

Informacja, gdzie można pobrać bazę, zostanie wysłana mailem na adres, na który założone jest konto Comarch ERP XT.

Dzięki migracji nie tracimy wprowadzonych dotychczas danych i możemy szybko rozpocząć pracę na programie Comarch ERP Optima.

Czy ten artykuł był pomocny?