API – Filtrowanie zasobów

API udostępnia możliwość filtrowania, sortowania i stronicowania zasobów. W tym celu należy wykorzystywać następująca słowa kluczowych:

 • filtrowanie – filter
 • sortowanie – orderby
 • stronicowanie – skip oraz top

Do filtrowania danych dostępne są do użycia następujące operatory porównań:

 • równość – eq
 • nierówność – ne
 • większe od – gt
 • większe lub równe – ge
 • mniejsze od – lt
 • mniejsze lub równe – le
Przykład
Lista kontrahentów z numerem NIP równym 6770065406:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/?$filter=CustomerTaxNumber eq '6770065406′

Przykład
Lista ostatnich 50 faktur sprzedaży posortowanych malejąco po dacie wystawienia:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices/?&$orderby=IssueDate desc, Id desc &$skip=0 &$top=50

Przykład
Lista proform, które nie zostały przekształcone do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/?$filter=InvoiceDocIdNum eq null

Przykład
Lista faktur, które zostały wystawione po dniu 2023.01.20:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices/?&$filter=IssueDate gt datetime’2023-01-20′

Filtrować można także z użyciem kilku kryteriów stosując wspierane operatory logiczne:

 • koniunkcja – and
 • alternatywa – or
 • zaprzeczenie – not
Przykład
Lista produktów z numerami Id zawartymi w przedziale od 100 do 1000

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/products/?$filter=Id ge 100 and Id le 1000

 

Do wyszukiwania można też zastosować mechanizm full-text search i odnajdywać frazy zawarte m.in. w opisie lub nazwie kontrahencie wybranego na dokumencie

Przykład
Lista faktur proforma zawierająca frazę przykładowy opis

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/?$fts=’przykładowy opis’

Czy ten artykuł był pomocny?