Jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?

W artykule opisaliśmy, jak wystawić dokumenty z odwrotnym obciążeniem. Mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastosowany, jeżeli zostaną spełnione określone kryteria:

  • kontrahent krajowy (podmiot gospodarczy) będący podatnikiem VAT czynnym,
  • produkt, na którym zostało wybrane w pozycji odwrotne obciążenie: tak lub według limitu

 

W chwili wystawiania dokumentu dla kontrahenta, który jest podatnikiem VAT czynnym, dla produktów z odwrotnym obciążeniem automatycznie ustawiana jest stawka nie podlega.

W przypadku produktów, gdzie ustawiono znacznik wg limitu – jeśli ich wartość przekroczy 20 000 PLN, przy zapisie pojawia się pytanie, czy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia.

Na wydruku takiego dokumentu zamiast stawki VAT drukowane jest — oraz adnotacja odwrotne obciążenie.

Podczas księgowania faktury sprzedaży do rejestru VAT automatycznie ustawia się właściwe pole rozliczenia w deklaracji C13 – Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca (wypełnia dostawca).

Czy ten artykuł był pomocny?