Jak zastosować odwrotne obciążenie w transakcjach zagranicznych?

W artykule opisaliśmy jak dodawać dokumenty z odwrotnym obciążeniem przy transakcjach zagranicznych. Funkcja ta jest dostępna na dokumencie po spełnieniu warunków:

    • wybrany został kontrahent zagraniczny: wewnątrzunijny lub pozaunijny

    • produkt na swojej karcie ma zaznaczony parametr „Odwrotne obciążenie w transakcjach zagranicznych”

Podczas wystawiania dokumentu z odwrotnym obciążeniem, po wybraniu Kontrahenta oraz produktu (z zaznaczonym odwrotnym obciążeniem), na dokumencie stawka VAT dla produktu musi być ustawiona na „nie podlega”.

Uwaga
Na wydruku, przy pozycjach pojawi się adnotacja *odwrotne obciążenie.

Czy ten artykuł był pomocny?