Jak wystawić fakturę VAT marża?

Aby wystawić fakturę VAT marża należy:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Faktury VAT marża i klikamy na ikonkę plusa, by dodać nową fakturę.

Krok drugi – wyświetlony zostanie formularz faktury. Musimy teraz wybrać kontrahenta, a także uzupełnić elementy faktury.

Po kliknięciu w polu „Kontrahent” pojawi się lista naszych kontrahentów, z której możemy wybrać właściwego. Jeśli kontrahenta nie widać na liście możemy wpisać jego nazwę bezpośrednio w polu. Jeśli w programie nie będzie istniał taki kontrahent obok niego pojawi się dopisek „Nowy”.

By dodać produkt na fakturę postępujemy analogicznie, jak w przypadku dodawania kontrahenta. Jeśli ręcznie wpisujemy produkt, którego nie ma w programie, to obok jego nazwy pojawi się dopisek „Nowy”, a po wybraniu tego produktu pojawi się ikonka „Plusa” i będziemy mogli zapisać kartę produktu.

Dla wpisanych pozycji automatycznie ustawiana jest stawka VAT NP – nie podlega bez względu na status kontrahenta. Stawka będzie dostępna do edycji przez Użytkownika.

Na formularzu faktury należy uzupełnić kwotę marży (marża może być wartością dodatnią lub ujemną) oraz wskazać odpowiednią stawkę VAT od marży, według której ma zostać rozliczona marża. Domyślnie ustawiana jest stawka 23% z możliwością zmiany.

Jeśli pole W tym marża nie zostanie uzupełnione, przy próbie zapisania/zatwierdzenia faktury pojawi się pytanie:

Wybór opcji Tak spowoduje zapisanie/zatwierdzenie faktury VAT marża. Po wybraniu opcji Nie widok powróci na formularz faktury VAT marża.

Wymaganym elementem faktury VAT marża jest Rodzaj procedury marży.

W menu Konfiguracja w zakładce Faktury Użytkownik będzie miał możliwość wyboru podstawy stosowania procedury marży z czterech dostępnych kategorii:

Wybrany w tym miejscu rodzaj procedury, będzie się podstawiał domyślnie na każdej nowo wystawianej fakturze VAT marża. Pole będzie aktywne do edycji dla Użytkownika.

Uwaga! Użytkownik nie będzie miał możliwości zapisania faktury VAT marża bez wypełnionego pola Rodzaj procedury.

Uwaga! Użytkownik nie będzie miał możliwości dodawania, edycji oraz usuwania listy procedur dostępnych w programie Comarch ERP XT.

Jeżeli w konfiguracji nie została ustawiona procedura VAT marży to przy zapisywaniu faktury VAT marża pojawi się pytanie:

Wybór opcji Tak spowoduje, że wybrany na dokumencie Rodzaj procedury marży zostanie ustawiony jako domyślny w Konfiguracji. Po wyborze opcji Nie faktura VAT marża zostanie zapisana, a Rodzaj procedury marży nie będzie się podstawiał domyślnie na każdej nowo wystawianej fakturze VAT marża.

Uwaga! Zmiana wysokości marży oraz stawki VAT od marży będzie możliwa po wcześniejszym dokonaniu zmian w pozycji Cena brutto.

Zobacz także:

Jak utworzyć rozliczenie marży dla faktury VAT marża?

W jaki sposób zafiskalizować fakturę VAT marża?

Czy ten artykuł był pomocny?