Jak utworzyć rozliczenie marży dla faktury VAT marża?

W momencie zatwierdzania na stałe faktury VAT marża utworzy się zapis w rejestrze VAT sprzedaży na fakturę VAT marża oraz automatyczny dowód wewnętrzny.

Dla pakietu z Księgowością dokumenty te zostaną automatycznie zaksięgowane do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Uwaga
Automatyczny dowód wewnętrzny rozliczający marżę utworzy się w przypadku gdy na fakturze VAT marża wpisano kwotę marży różną od 0.

W przypadku gdy kwota marży nie zostanie uzupełniona na fakturze VAT marża to będzie można ją uzupełnić na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży. Dla takiego dokumentu można utworzyć również dokument rozliczenia marży w rejestrze VAT sprzedaży.

W rejestrze VAT sprzedaży dla automatycznego dokumentu rozliczenia marży w sekcji Elementy pojawią się 2 pozycje:

  • Pierwsza pozycja dla stawki VAT nie podlega, gdzie w kwocie netto oraz brutto pojawi się kwota na minus marży brutto (wartość netto = wartość brutto). Domyślnie w pozycji Kolumna księgi pojawi się wartość (7) Sprzedaż. Natomiast w pozycji Pole w JPK_V7 pojawi się wartość Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7. Wartość w pozycji Rodzaj zostanie przeniesiona z dokumentu pierwotnego.
  • Druga pozycja dla stawki VAT, według której rozliczana jest marża. Stawka VAT od marży zostanie przeniesiona z dokumentu faktura VAT marża. W celu obliczenia kwoty netto należy od otrzymanej kwoty marży brutto odliczyć podatek VAT (podzielić ją przez 1,23 w przypadku stawki VAT 23%). Domyślnie podpowie się kolumna księgi –  (7) Sprzedaż oraz pole w JPK_V7 według standardowego mechanizmu kwalifikowania według stawki VAT oraz rodzaju transakcji.

W programie istnieje możliwość utworzenia automatycznego dowodu wewnętrznego sprzedaży w przypadku gdy taki dokument został usunięty przez Użytkownika. W menu kontekstowym do zapisu w rejestrze VAT sprzedaży utworzonym do faktury VAT marża dostępna jest opcja Utwórz automatyczny dokument rozliczenia marży, która spowoduje utworzenie automatycznego dowodu wewnętrznego sprzedaży.

W rejestrze VAT sprzedaży istnieje możliwość utworzenia dwóch wydruków: Rejestr opodatkowania marżą oraz Rejestr dla biur turystycznych.

W księdze podatkowej w kolumnie (7) Sprzedaż zostaną zaksięgowane dwa zapisy: pierwszy zapis to kwota przychodu należna od nabywcy (cena brutto z dokumentu faktura VAT marża), drugi zapis to ujemna korekta kwoty przychodów o wartość podatku VAT od marży.

Zobacz także:

Jak wystawić fakturę VAT marża?

W jaki sposób zafiskalizować fakturę VAT marża?

Czy ten artykuł był pomocny?