Jak wydrukować listę zapisów księgowych w KH?

W programie Comarch ERP XT z poziomu listy zapisów księgowych możemy utworzyć odpowiedni rodzaj wydruku. W tym celu z menu kontekstowego wybieramy opcję „Drukuj”.

Następnie wybieramy rodzaj wydruku:

  • Zestawienie dzienników księgowych – wydruk zawiera informacje o sumie obrotów w ramach poszczególnych dzienników cząstkowych.
  • Lista księgowań w dzienniku – wydruk zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń (tj. wg. numeru w dzienniku), jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.
  • Lista księgowań na kontach analitycznych – wydruk zawiera zapisy zgodnie z zarachowywaniem ich na konta syntetyczne oraz zapisy kont analitycznych będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont Księgi Głównej.

Użytkownik ma możliwość zawężenia wyników wydruku poprzez odpowiednie modyfikacje filtrów dostępnych na liście zapisów księgowych:

  • Okres – możliwość utworzenia wydruku za dowolny okres czasu,
  • Status – możliwość utworzenia wydruku uwzględniającego zapisy księgowe zatwierdzone i/lub niezatwierdzone,
  • Dziennik – możliwość utworzenia wydruku oddzielnie dla każdego dziennika cząstkowego.

Z poziomu formularza zapisu księgowe jest możliwe utworzenie wydruku:

  • Polecenie księgowania
  • Nadruk na dokument

Czy ten artykuł był pomocny?