Jak wprowadzić fakturę zaliczkową i finalną?

W tym artykule opisaliśmy dwie opcje wprowadzenia do programu faktury zaliczkowej (zaliczka). Pierwsza z nich polega na utworzeniu faktury zaliczkowej do istniejącej już proformy bądź oferty, a druga na wystawieniu zaliczki bezpośrednio na liście faktur.

Utworzenie faktury zaliczkowej od istniejącej faktury proforma:

Krok pierwszy – zaznaczamy wybraną przez nas fakturę proforma i w menu kontekstowym wybieramy opcję „Przekształć do faktury zaliczkowej”. Zupełnie analogicznie postępujemy, jeśli zaliczki zarejestrowaliśmy wcześniej do oferty.

Krok drugi –  na wyświetlonym formularzu widzimy elementy wpisane na fakturze proforma. Użytkownik posiada także możliwość dopisania nowych elementów. Należy teraz wpisać kwoty zaliczek otrzymanych na każdy z produktów.

Jeśli wystawiamy fakturę z więcej niż jednym elementem, a otrzymaliśmy zaliczkę bez wskazania konkretnego towaru, to możemy skorzystać z opcji „Ustaw kwotę zaliczki”. Wówczas program sam rozdzieli proporcjonalnie wpłaconą zaliczkę.

W okienku, które się pojawi wpisujemy kwotę zaliczki i klikamy na opcję „Podziel”. Kwota zostanie automatycznie podzielona pomiędzy elementy faktury. Należy teraz zapisać lub zatwierdzić fakturę.

Aby wprowadzić ręcznie fakturę zaliczkową należy wybrać: Faktury >>> Faktury sprzedaży >>> w menu kontekstowym opcja: „Nowa faktura zaliczkowa”. Użytkownik musi sam wprowadzić elementy faktury, określić ilość oraz ceny produktów po jakich będą finalnie sprzedawane produkty. Dalsze kroki dotyczące wprowadzania zaliczki są identyczne jak te opisane wyżej.

Ważne! Korekta faktury zaliczkowej umożliwia zmianę wartości wpłaconej zaliczki, natomiast faktura finalna uwzględnia wszystkie wprowadzone korekty.

Ważne! W programie nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej w obcych walutach.

 

Wystawienie faktury finalnej:

Krok pierwszy – zaznaczamy interesującą nas fakturę zaliczkową i menu kontekstowym wybieramy opcję: „Wystaw finalną”. Jeśli zaliczka została wystawiona do faktury pro forma lub oferty, fakturę finalną można też zarejestrować bezpośrednio do tych dokumentów.

Krok drugi – na wyświetlonym formularzu można dokonać modyfikacji. W podsumowaniu widoczna jest kwota pomniejszona o zarejestrowane zaliczki. Jeśli wszystko jest poprawnie, zapisujemy bądź zatwierdzamy dokument.

Ważne! Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik zarejestruje fakturę zaliczkową „od brutto” na 100% wartości zamówienia, a następnie na fakturze finalnej zmieni algorytm liczenia na netto, może się okazać, że powstają groszowe różnice pomiędzy wartością tych dwóch dokumentów. Są one związane z innym sposobem liczenia podatku na fakturze zaliczkowej i finalnej. W takim przypadku, Użytkownik może zmienić wartości jednej z pozycji lub ustalić na fakturze finalnej algorytm liczenia zgodny z fakturą zaliczkową.

Ważne! Istotne jest, by sumaryczna wartość elementów w poszczególnych stawkach podatkowych nie była mniejsza niż wartość wykazana na fakturze zaliczkowej w danej stawce. Przyjęta zaliczka musi być w 100% rozliczona na fakturze finalnej.

W innym przypadku program nie pozwoli na zapisanie dokumentu informując, że wartość elementów w danej stawce jest mniejsza niż wartość zaliczki przyjętej w tej stawce.

Istnieje możliwość wystawienie faktury finalnej do kilku faktur zaliczkowych: Jak wprowadzić wiele zaliczek wraz z fakturą finalną do jednej transakcji?

Czy ten artykuł był pomocny?