Jak uzupełnić na formularzu deklaracji VAT-7 pola 36, 37, 39 oraz 47, 48, 49, 50 ?

W artykule opisaliśmy jak uzupełnić pola ręczne na deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.

Na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K znajdują się pola, które nie są automatycznie przeliczane przez program. Użytkownik zobowiązany jest wprowadzić ręcznie do nich wartość jeżeli w danym miesiącu/ kwartale miała miejsce operacja gospodarcza kwalifikująca się do któregoś z pól:

VAT-7 (20) oraz VAT-7K (14)
Opis pola Nr pola Wytłumaczenie
Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy

 

36 W pozycji 36 wykazuje się podatek należny od towarów i usług objętych spisem z natury na dzień likwidacji działalności.
Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy

 

37 W pozycji 37 wykazywana jest kwota, która dotyczy zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. W sytuacji  gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestał używania lub nie dokonał w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, które zostały określone w art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2.
Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy

 

39 W pozycji 39 wykazywana jest kwota podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji.
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych 47 W pozycji 47 wykazuje się samą wartość korekty podatku naliczonego. Mogą tu pojawić się kwoty ze znakiem “minus”.

 

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć 48 W pozycji 48 wykazuje się samą wartość korekty podatku naliczonego. Mogą tu pojawić się kwoty ze znakiem “minus”.
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 ustawy 49 W pozycji 49 wykazuje się samą wartość korekty podatku naliczonego. Mogą tu pojawić się kwoty ze znakiem “minus”. 
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy 50 W pozycji 50 wykazuje się samą wartość korekty podatku naliczonego.

 

Ważne! Pola które zostały uzupełnione ręcznie są automatycznie przenoszone do pliku JPK_VAT z nazwą „dokument tech. do dek. VAT-7 pod plik JPK_VAT”.

Czy ten artykuł był pomocny?