Jak przekształcić fakturę proforma do faktury sprzedaży?

W tym artykule opisaliśmy jak możemy przekształcić fakturę proforma do faktury sprzedaży. Aby dokonać takiego przekształcenia należy:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Faktury proforma i zaznaczamy konkretny dokument

Krok drugi – w menu kontekstowym wybieramy opcję „Przekształć do faktury sprzedaży”

Krok trzeci – pojawia się formularz faktury sprzedaży. Przeniesione na niego zostają wszystkie elementy z faktury proforma. Zaktualizowane zostają daty wystawienia/ sprzedaży/ termin płatności. Użytkownik ma możliwość edycji tych danych, a także może dodać nowe. Gdy wszystkie dane będą uzupełnione, należy zapisać lub zatwierdzić fakturę.

Uwaga
Do faktury proforma może być wystawiona tylko jedna faktura sprzedaży. Stąd też, po przekształceniu do faktury sprzedaży w menu kontekstowym danego dokumentu pojawia się „Pokaż fakturę” (zamiast „Przekształć do faktury sprzedaży”) – opcja ta pozwala na podgląd wystawionej faktury sprzedaży

Uwaga
W sytuacji kiedy faktura proforma została wystawiona w walucie obcej wtedy:
– jeśli na fakturze proforma był wybrany kurs NBP – w chwili przekształcenia zostanie pobrane nowe, aktualne notowanie i przeliczone zostaną wartości w PLN (na przykład kwota VAT).
– jeśli na fakturze proforma był wybrany kurs ręczny – w chwili przekształcenia zostanie on przepisany na fakturę sprzedaży.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?