Jakie dokumenty można eksportować przez Internetową Wymianę Dokumentów (IWD)?

Dotyczy tylko Klientów Comarch

W tym artykule opisaliśmy jakie dokumenty możemy eksportować za pośrednictwem Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD).

Jeżeli Użytkownik posiada pakiet Faktury, do Biura Rachunkowego będą wysyłane następujące dokumenty:

  • faktury sprzedaży oraz korekty,
  • faktury zaliczkowe oraz korekty,
  • faktury finalne oraz korekty,
  • faktury VAT marża oraz korekty,
  • faktury zakupu oraz korekty
  • rachunki
  • ewidencja przychodów
  • ewidencja kosztów.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy w Konfiguracja/ Faktury parametr Wysyłaj do Księgowego dokumenty z Rejestrów VAT, do Biura Rachunkowego będą również wysyłane dokumenty z Rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, które nie są powiązane z dokumentami handlowymi. W ten sposób jedna transakcja nie jest wysyłana dwa razy.

Jeżeli Użytkownik posiada pakiet Faktury lub Faktury + Magazyn i zaznaczy w Konfiguracja/ Faktury parametr Wysyłaj do Księgowego pojedyncze paragony, do Biura Rachunkowego będą, poza powyższymi, wysyłane również paragony oraz korekty do paragonów.

Dodatkowo jeżeli Użytkownik posiada pakiet Faktury + Magazyn i zaznaczy w Konfiguracja/ Faktury parametr Wysyłaj do Księgowego informacje o ruchu w magazynie, do Biura Rachunkowego będą, poza powyższymi, wysyłane następujące dokumenty (o ile zostały wystawione i zatwierdzone na stałe):

  • RW i PW (tworzone w wyniku inwentaryzacji),
  • WZ i PZ (tworzone do faktur sprzedaży i faktur zakupu).

Zobacz także:

Jak wysłać do Biura Rachunkowego wydruki dokumentów sprzedażowych?

Jak wysłać do Biura Rachunkowego załączniki podpięte do dokumentów?

 

Czy ten artykuł był pomocny?