Jakie deklaracje można wyliczyć w module księgowym?

W module księgowym programu Comarch ERP XT istnieje możliwość obliczenia, przeglądania, przeliczania, usuwania, wysyłki i wydruku deklaracji: VAT-7/VAT-7K, VAT-UE/VAT-UEK, PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS.

Do deklaracji miesięcznej i kwartalnej VAT-7 i VAT-7K istnieje możliwość dodania załączników:

  • ORD-ZU – Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (dołączany do korekty deklaracji),
  • VAT-ZZ – Wniosek o zwrot podatku VAT (dołączany w sytuacji, gdy podatnik VAT chce ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym; uzupełnia się na nim powód zwrotu oraz uzasadnienie złożenia wniosku),
  • VAT-ZT – Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT (analogicznie jak VAT-ZZ, zwrotu w terminie 25 dni),
  • VAT-ZD – Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

Ważne! Deklaracje VAT składana jest do 25-dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), w którym powstał obowiązek podatkowy. W programie deklaracje te wyliczane są na aktualnie obowiązujących formularzach.

Ważne! Załączniki VAT-ZT i VAT-ZZ można załączać do deklaracji do wersji 18 formularza.

Lista deklaracji jest dostępna  w menu Księgowość/Deklaracje VAT-7.

Lista deklaracji VAT-UE i VAT-UEK jest dostępna  w menu Księgowość/Deklaracje VAT-UE.

Wszystkie dane dla poprawnego wyliczenia VAT-7 i VAT-UE pobierane są z dokumentów, które zostały wprowadzone do rejestrów VAT, dlatego istotne jest, aby przy ich wprowadzaniu właściwie zaznaczyć informacje potrzebne do wyliczenia deklaracji, głównie: miesiąc do rozliczania deklaracji VAT, rodzaj transakcji, pole VAT-7, rodzaj sprzedaży. Ponadto znaczenie ma również rodzaj dokumentu (faktura pierwotna lub dokument wewnętrzny).

Uwaga! Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. błędnie zaklasyfikowane kwoty w rejestrze VAT, itp.) wyniki obliczeń będą oczywiście różne od oczekiwanych. Dlatego na Użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne.

Lista deklaracji PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS jest dostępna  w menu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L.

Deklaracja roczna obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej oraz danych wprowadzonych na indywidualnej Karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku oraz informacje o wartości udziałów, kwot przychodów i kosztów uzyskanych z dodatkowej działalności gospodarczej i działalności w strefie.

Uwaga! W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla wdów i wdowców istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie małżonka (współwłaściciela) zostaną przeniesione do odpowiednich pól w sekcji B.2 na deklaracji PIT-36.

Uwaga! Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia danych małżonka ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

 

Zobacz także:

Jak dodać deklarację VAT-7 miesięczną/kwartalną?

Jak wyliczyć deklarację VAT-UE/VAT-UEK?

Jak wyliczyć deklarację PIT-36/PIT-36S (26)?

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L/PIT-36LS (15)?

 

Czy ten artykuł był pomocny?