Jak można zmienić stan towaru w magazynie?

W tym artykule opisaliśmy, jak na bieżąco kontrolować stan swojego magazynu w ramach pakietu „Magazyn”. Taka kontrola możliwa jest dla produktów, które zostały dodane jako towary i mają zaznaczony parametr „Kontrola stanu towaru w magazynie”.

 

Istnieje możliwość ręcznej zmiany stanu towaru w magazynie. Aby tego dokonać należy:

Krok pierwszy – na karcie produktu klikamy na ikonkę kłódki w celu odblokowania pola ilości.

Krok drugi – w uaktywnione okienko z ilością towaru należy wpisać nową ilość. Po dokonaniu poprawek zapisujemy zmiany.

Uwaga
Po zapisaniu zmian w programie wygeneruje się automatycznie arkusz inwentaryzacyjny oraz dokument PW lub RW. Zmian w stanie danego towaru można również dokonać dodając nowy arkusz inwentaryzacyjny i wprowadzając tam informacje o stanie towaru.

Czy ten artykuł był pomocny?