Jak wyliczyć zaliczki i deklaracje roczne w KH?

Zaliczki i deklaracje roczne są dostępne w menu Księgowość – Deklaracje PIT-36/PIT-36L. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program z zapisów księgowych oraz uzupełnionych na karcie Właściciela dodatkowych działalności. Dodatkowo, jeśli na karcie właściciela zostały uzupełnione dane: kwota straty z lat ubiegłych, wartość składek społecznych, wartość składek zdrowotnych, […]

Jak wysłać deklarację VAT-UE/VAT-UEK i odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)?

W tym artykule przedstawiliśmy, jak można wysłać deklarację VAT-UE lub VAT-UEK z podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym (przeznaczonym dla podmiotów będących osobami fizycznymi). Wysyłka deklaracji możliwa jest z listy po jej zaznaczeniu i wybraniu z menu kontekstowego opcji Wyślij e-deklarację. Deklarację można wysłać również z poziomu formularza wybierając Wyślij e-deklarację z […]

Jak wyliczyć deklarację VAT-UE/VAT-UEK?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia Informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE i jej korekty – VAT-UEK. Informacja podsumowująca VAT-UE to odrębny dokument, składany niezależnie od miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7, ukazujący z jakim kontrahentem Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym miesiącu transakcje handlowe. Deklaracja VAT-UE/VAT-UEK obliczana jest […]