Wydruk dowodu wewnętrznego

Aby wydrukować dowód wewnętrzny wybieramy Księgowość > Księga podatkowa. Pojawi się nam lista zapisów naszej księgi. Zaznaczamy  interesujący nas zapis wybieramy opcję Drukuj.

Opcja wydruku dowodu wewnętrznego jest również dostępna w przypadku korzystania przez Użytkownika z Ewidencji ryczałtowej.

W Konfiguracja > Edytor wydruków istnieje możliwość stworzenia własnego szablonu wydruku dla dowodu wewnętrznego.

Ważne! Szablon wydruku dowodu wewnętrznego jest niewidoczny w przypadku korzystania z pakietów niezawierających Księgowości.

Czy ten artykuł był pomocny?