Wg jakiej daty księgowane są dokumenty do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?

W artykule opisaliśmy możliwość wyboru wg jakiej daty mają być księgowane dokumenty do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wyboru dokonujemy  z poziomu Konfiguracja / Księgowość / Parametry księgowania.

Dla dokumentów takich jak faktury sprzedaży, rachunki, paragony – dostępne opcje to:

  • Data sprzedaży
  • Data wystawienia

Natomiast dla dokumentów takich jak faktury zakupu – dostępne opcje to:

  • Data wystawienia
  • Data zakupu
  • Data wpływu

Ważne! Domyślnie dla dokumentów sprzedażowych jest ustawiona – Data sprzedaży, a dla dokumentów zakupowych – Data zakupu.

Czy ten artykuł był pomocny?