W jaki sposób przenumerować zapisy w KPiR?

W przypadku zaburzeń w numeracji zapisów LP, Użytkownik może wykonać renumerację, która spowoduje, że zapisy zostaną uporządkowane w kolejności chronologicznej tzn. zostaną im nadane kolejne numery porządkowe narastająco od początku roku.

Funkcja ta dostępna jest z poziomu Księgowość >>> Księga podatkowa >>> … >>> Renumeracja zapisów księgi.

Czy ten artykuł był pomocny?