Jak zlikwidować Środek Trwały?

Użytkownik Comarch ERP XT posiadający wykupiony pakiet z Księgą Podatkową i Ryczałtem/Księgą Handlową może prowadzić ewidencję środków trwałych. W związku z tym może zdarzyć się przypadek, gdzie będziemy musieli dokonać likwidacji któregoś ze środków trwałych. W tym celu:

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Środki Trwałe i klikamy na kartę tego, który ma zostać zlikwidowany.

Krok drugi – wyświetli się nam karta z danymi ST. Należy teraz rozwinąć listę w sekcji „Stan”. Z listy, która się nam pokaże wybieramy „zlikwidowany”

Krok trzeci – po wyborze parametru „zlikwidowany” pojawią się szczegóły dotyczące likwidacji. Należy wprowadzić poprawne dane i zapisać zmiany. Zlikwidowane środki trwałe widoczne są na liście w kolorze szarym.

Dokument likwidacji/zbycia powstaje automatycznie, gdy na karcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej nastąpi zmiana stanu na zlikwidowany/zbyty.

Dokument likwidacji można również dodać ręcznie, wybierając odpowiedni środek trwały oraz rodzaj dokumentu likwidacja.

Uwaga
Dokument likwidacji dodany ręcznie nie jest automatycznie księgowany do KPiR.

Dokument likwidacji dodany ręcznie, traktowany jest zazwyczaj jako likwidacja częściowa. Po wprowadzeniu takiej likwidacji środek nie zostanie całkowicie zlikwidowany czyli wartość bieżąca netto będzie różna od 0, a ujęcie dokumentu likwidacji na karcie środka trwałego nastąpi zgodnie z datą dokumentu likwidacji.

Likwidacja częściowa ujmowana jest przy generowaniu odpisów amortyzacyjnych:

– dla metody liniowej, naturalnej, jednorazowej – od kolejnego miesiąca po miesiącu likwidacji częściowej,

– dla metody degresywnej – dla pierwszego roku używania  lub po przejściu na metodę liniową, likwidacja częściowa ujmowana jest od kolejnego miesiąca po miesiącu likwidacji częściowej. Dla kolejnego roku używania środka trwałego jednak jeszcze przed przejściem na metodę liniową, likwidacja częściowa ujmowana jest przy generowaniu odpisów amortyzacyjnych od kolejnego roku względem roku, w którym dokument likwidacji częściowej został wprowadzony.

Uwaga
Gdy dokument likwidacji jest zaksięgowany, a Użytkownik chce zmodyfikować np. datę likwidacji na karcie środka trwałego, w pierwszej kolejności należy odksięgować dokument likwidacji. Nie ma możliwości modyfikacji danych związanych z likwidacją, gdy dokument likwidacji jest zaksięgowany.

Uwaga
Środki trwałe, które zostały w całości zlikwidowane bądź zbyte, nie podlegają generowaniu kolejnych odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji.

Uwaga
Dokument likwidacji tworzony automatycznie jest od razu księgowany do kolumny 13 KPiR. Księgowana jest różnica jaka występuje pomiędzy polami zmiana wartości kosztowej, a amortyzacja kosztowa.

Czy ten artykuł był pomocny?