Jak zatwierdzić zapisy w KPIR?

W artykule opisaliśmy, jak w prosty sposób zatwierdzić zapisy w KPIR. W tym celu:

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość/ Księga podatkowa i ustawiamy filtr na okres, w którym mają zostać zatwierdzone zapisy.

Krok drugi – z menu pod trzema kropeczkami wybieramy opcję „Zatwierdzanie zapisów księgi”. Otrzymamy komunikat z informacją o skutkach zatwierdzenia zapisów. Należy pamiętać, że po zatwierdzeniu zapis nie może zostać usunięty ani poprawiony. Można go skreślić i wówczas będzie widoczny na liście w kolorze szarym oraz na wydrukach jako przekreślony (nie będzie brany pod uwagę w podsumowaniach).

Po wybraniu opcji „Tak”, zapisy zostaną zatwierdzone. Opcja „Nie” wraca na listę zapisów.

Uwaga
Zapisy, które są zatwierdzone, widoczne są na liście z symbolem zamkniętej kłódki. Natomiast te w buforze zaznaczone są otwartą kłódką

Czy ten artykuł był pomocny?