Jak zamknąć okres w księdze podatkowej?

Aby zamknąć okres w księdze podatkowej należy:

Krok pierwszy – na liście zapisów w Księdze podatkowej z menu kontekstowego wybrać opcję „Zamknięcie okresu”.

Krok drugi – określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy w księdze (np. miesiąc 04, rok 20XX).

Po wybraniu opcji „Zatwierdź”, zapisy w księdze podatkowej zostaną zamknięte. Opcja „Anuluj” wraca na listę zapisów w księdze.

Zamknięcie zapisów w księdze podatkowej powoduje zablokowanie możliwości dodawania zapisów z datą wcześniejszą niż data zamknięcia zapisów. Aby dodać zapis w księdze podatkowej z datą wcześniejszą od daty zamknięcia zapisów (np. 03.2024) należy zamknąć zapisy z wcześniejszym miesiącem (np. 02.2024).

Czy ten artykuł był pomocny?