Jak zaksięgować paragon/y pojedynczo/ zbiorczo?

W tym artykule opisaliśmy, jak można zaksięgować paragon pojedynczo oraz wykonać księgowanie zbiorcze w obrębie danego dnia lub miesiąca. Księgowanie odbywa się w zależności od ustawień w Konfiguracja/ Księgowość/ Księguj pojedyncze paragony.

Jeżeli parametr jest zaznaczony, księgowane do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów  są pojedyncze paragony.

Jeżeli parametr jest odznaczony, paragony są księgowane w zapisie zbiorczym, w obrębie danego dnia lub miesiąca, po wybraniu z menu kontekstowego Zaksięguj paragony do zbiorczego zapisu w rejestrze VAT.

Zaksięgowanie paragonów wygeneruje zbiorczy zapis z podziałem na dokumenty zafiskalizowane i niezafiskalizowane oraz zsumowanymi kwotami z podziałem na: stawkę VAT, rodzaj i kolumnę do księgowania.

Uwaga
Podczas księgowania zbiorczego paragonów data sprzedaży na zapisie w rejestrze VAT ustawia się taka sama, jak data wystawienia, niezależnie od dat sprzedaży widocznych na paragonach.

Czy ten artykuł był pomocny?