Jak wywołać menu kontekstowe?

Dla poszczególnych elementów na liście możliwe jest wywołanie zestawu tzw. funkcji kontekstowych, związanych z tym konkretnym elementem (na przykład usunięcie z listy, wydruk pojedynczego dokumentu, wystawienie korekty itp.). Menu jest wywołane po zaznaczeniu elementu na liście.

Zobacz także: Jak zaznaczyć elementy na liście?

Czy ten artykuł był pomocny?