Jak wystawić korektę deklaracji?

W artykule przedstawiliśmy proces wystawiania korekty deklaracji.

Zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli podatnik obliczy i złoży deklarację podatkową VAT-7, a następnie okaże się, że deklaracja została wyliczona błędnie, to jest on zobowiązany do złożenia korekty tej deklaracji. Aby dokonać korekty deklaracji VAT-7, po wprowadzeniu zapisów do rejestru VAT powodujących zmiany w deklaracji VAT-7 (jeśli w ogóle takie wystąpiły), należy:

  • na liście deklaracji VAT-7 dodać nową deklarację,
  • na oknie formularza deklaracji wskazać miesiąc/kwartał i rok korygowanej deklaracji,
  • w komunikacie o dodaniu korekty wybrać Tak,

  • przeliczyć i zapisać deklarację,
  • jeśli złożenie zeznania odbywa się przez system e-Deklaracje, należy ponownie wyeksportować skorygowaną deklarację
    i pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

 

Po zapisaniu na liście deklaracji oprócz pierwotnej deklaracji pojawi się dodatkowo korekta deklaracji (na liście oznaczona czerwoną kropką).

Czy ten artykuł był pomocny?