Jak wystawić fakturę wewnątrzwspólnotową?

W artykule opisaliśmy jak wystawić fakturę wewnątrzwspólnotową (dla kontrahentów z UE). Istotną cechą takiej wymiany handlowej jest fakt, że podlega ona opodatkowaniu stawką VAT 0% lub nie podlega opodatkowaniu.

W celu wystawienia takiego dokumentu:

Krok pierwszy – dodanie karty kontrahenta o statusie wewnątrzunijny. W tym celu na formularzu kontrahenta w sekcji Ogólne należy ustawić status wewnątrzunijny oraz uzupełnić przedrostek w numerze NIP. Dzięki temu na wystawianych dokumentach automatycznie będą się podstawiać stawki VAT „nie podlega” – dla usług oraz 0% dla towarów.

Krok drugi – dodanie w programie faktury sprzedaży dla kontrahenta wewnątrzunijnego (Faktury >> Faktury sprzedaży >> Dodaj fakturę sprzedaży). Jeśli na fakturę zostanie dodany produkt oznaczony na karcie jako towar – program automatycznie w polu VAT ustawi wartość 0%. Jeśli na fakturę zostanie dodany produkt oznaczony jako usługa – automatycznie ustawiona zostanie stawka VAT nie podlega.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?