Jak wystawić fakturę wewnątrzwspólnotową?

W artykule opisaliśmy jak wystawić fakturę wewnątrzwspólnotową (dla kontrahentów z UE). Istotną cechą takiej wymiany handlowej jest fakt, że podlega ona opodatkowaniu stawką VAT 0% lub nie podlega opodatkowaniu.

W celu wystawienia takiego dokumentu:

Krok pierwszy – dodajemy w programie kontrahenta unijnego. Jest to pomocny krok, ponieważ dzięki temu dokumenty, które będziemy dla niego wystawiać, automatycznie będą posiadać stawkę VAT 0% (dla towarów) lub nie podlega (dla usług). Aby dodać takiego kontrahenta, należy przy dodawaniu jego karty wybrać przedrostek w numerze NIP oraz zaznaczyć status „wewnątrzunijny”.

Krok drugi – dodajemy w programie fakturę sprzedaży dla kontrahenta wewnątrzunijnego (Faktury >> Faktury sprzedaży >> Dodaj). Jeśli na fakturę dodamy produkt oznaczony na karcie jako towar – program automatycznie w polu „Stawka VAT” ustawi wartość 0%. Jeśli dodamy produkt oznaczony jako usługa – automatycznie ustaiona zostanie stawka VAT nie podlega.

Czy ten artykuł był pomocny?