Jak wysłać deklarację VAT-7?

Deklarację VAT-7 można dodać z poziomu Księgowość >>> Deklaracje VAT-7. W celu dodania deklaracji, należy kliknąć przycisk „Dodaj deklarację”, następnie wskazać okres deklaracji miesięczny lub kwartalny oraz wybrać Dodaj.

Na ekranie pojawi się formularz deklaracji, który można odpowiednio modyfikować. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, można zapisać deklarację wybierając „Zapisz”. Deklarację możemy również dodać z menu po zapisie nowej deklaracji.

Wysyłka deklaracji możliwa jest z listy po zaznaczeniu i wybraniu z menu kontekstowego opcji dostępnej pod trzema kropkami „Wyślij e-deklarację”.

Ponadto deklarację można wysłać również z wnętrza formularza wybierając „Wyślij e-deklarację” z menu kontekstowego.

W zależności od tego co zostało wybrane w Konfiguracja >>> Księgowość >>> Testowy serwer systemu e-Deklaracje, deklaracja zostanie wysłana na testowy bądź produkcyjny serwer Ministerstwa Finansów.

Jeżeli parametr Testowy serwer systemu e-Deklaracje zostanie zaznaczony, deklaracja VAT-7 zostanie wysłana na serwer testowy, przez co Użytkownik może lepiej zapoznać się jak funkcjonuje wysyłka deklaracji z programu Comarch ERP XT.

Ważne! Deklaracja wysłana na serwer testowy nie trafia do Urzędu Skarbowego.

Czy ten artykuł był pomocny?