Jak wykonać spis z natury?

W artykule opisaliśmy, jak w kilku krokach wykonać spis z natury. Opcja ta jest dostępna w ramach pakietu zawierającego „Magazyn”. Spis z natury,  w przeciwieństwie do zatwierdzonego arkusza inwentaryzacyjnego, nie będzie wpływał na stan towaru w magazynie, a jedynie będzie stanowić dokument potwierdzający ilość i wartość towarów posiadanych na dany dzień. Aby dodać spis z natury należy:

Krok pierwszy – wybrać Magazyn >>> Inwentaryzacja >>> obok przycisku „Dodaj arkusz inwentaryzacyjny” kliknąć strzałkę w dół i wybrać „Dodaj spis z natury”.

Krok drugi – pojawi się nam formularz automatycznie uzupełniony przez program. Formularz zawiera automatycznie wszystkie towary z oznaczoną kontrolą stanu. Tych elementów nie możemy w żaden sposób modyfikować. Natomiast, jeśli zaistnieje taka konieczność, możemy dodać ręcznie towary, które nie mają zaznaczonej kontroli stanu lub wprowadzić elementy, które w ogóle nie mają założonych kart w programie.

Dodatkowo na spisie z natury możemy ustawić numer spisu (jeśli ma być inny niż podpowiadany przez program) oraz wprowadzić opis.

Uwaga
Dla towarów dodawanych ręcznie po uzupełnieniu czterech pierwszych kolumn ostatnia kolumna (wartość) zostaje wyliczona przez program.

W celu ułatwienia identyfikacji danych towarów na formularzu, istnieje możliwość dodania kolumny „Kod”, w której będzie pokazany kod danego produktu z jego karty. Aby dodać tą kolumnę należy wybrać ikonę koła zębatego widocznego po prawej stronie nagłówka kolumn i zaznaczyć kolumnę do wyświetlenia.

Krok trzeci – zapisujemy bądź zatwierdzamy spis na stałe. W przypadku jeśli posiadamy pakiet zawierający „Księgowość” – wybranie przycisku „Zatwierdź na stałe” powoduje zaksięgowanie spisu z natury z datą dokonania spisu do kolumny (15) w księdze podatkowej.

Uwaga
W przypadku, gdy generujemy spis z natury w dniu 31 grudnia po wybraniu opcji  „Zatwierdź na stałe” na ekranie pojawi się pytanie: Czy chcesz wygenerować zapis KPiR z datą 1 stycznia prezentujący spis z natury?
Po wybraniu opcji Tak, wygenerowany zostanie zapis KPiR z datą 31.12 oraz identyczny zapis z datą 01.01 kolejnego roku. Automatycznie wygenerowany zapis prezentujący spis z natury na dzień 1 stycznia zostanie zapisany z numerem z roku poprzedniego.
W przypadku wyboru odpowiedzi Nie zostanie wygenerowany tylko zapis z data 31.12, natomiast zapis na początek roku Użytkownik będzie musiał dodać ręcznie.

Czy ten artykuł był pomocny?