Jak wygenerować/wydrukować plan amortyzacji?

W tym artykule opisaliśmy, jak możemy wygenerować/ wydrukować plan amortyzacji.

Aby wygenerować plan amortyzacji, należy wybrać Księgowość >>> Środki Trwałe. Pojawi się lista naszych Środków Trwałych, gdzie zaznaczamy ten, dla którego chcemy wygenerować plan amortyzacji. W menu kontekstowym wybieramy opcję: „Generuj plan amortyzacji”.

Pojawi się okienko, w którym możemy wybrać okres, za jaki ma zostać wygenerowany plan amortyzacji. Możemy zaznaczyć także parametr, aby program pomijał środki trwałe umorzone całkowicie. Po ustawieniu parametrów klikamy „Zatwierdź”. Wyświetli się nam plan amortyzacji za wybrany przez nas okres. Możemy również z tego poziomu dokonać wydruku tego planu.

Ważne! Dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały całkowicie zamortyzowane, zlikwidowane/ zbyte lub mają wybrane „nie amortyzować”, wygenerowanie planu amortyzacji nie będzie możliwe.

Czy ten artykuł był pomocny?