Jak wygenerować JPK_FA?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wygenerowania w programie pliku JPK_FA. W tym celu w menu Księgowość/Pliki JPK należy wybrać Dodaj JPK. Do pliku wysyłane są Faktury sprzedaży, Faktury VAT marża, Faktury zakupu (opcjonalnie), Faktury zaliczkowe, Faktury finalne, a także wystawione do nich dokumenty korygujące. Aby dokumenty były uwzględnione w pliku, wcześniej muszą zostać zatwierdzone.

Podczas generowania plików JPK_FA istnieje możliwość wyboru daty, według której dokumenty zostaną pobrane do pliku. Dla faktur sprzedaży istnieją następujące możliwości: data sprzedaży (domyślna), wystawienia, ujęcia w deklaracji. Dla faktur zakupu: data zakupu, wystawienia, wpływu (domyślna), ujęcia w deklaracji.

W polu Waluta, można wskazać walutę dla pliku JPK_FA. Po wyborze konkretnej waluty tworzony jest plik zawierający dokumenty w tej walucie. Na dokumentach walutowych wartość netto wykazywana jest w walucie dokumentu, natomiast kwota VAT – w PLN.

Ważne! Generując plik JPK_FA przy wybranej walucie wszystkie zostaną wygenerowane pliki w walutach w których były wprowadzone dokumenty w danym okresie. Pozostałe waluty zostaną pominięte i nie wygeneruje się dla nich plik.

Na oknie generowania plików JPK, Użytkownik ma możliwość wyboru czy do pliku JPK_FA mają być również przenoszone faktury zakupu, odpowiednio zaznaczając parametr faktury zakupu wg daty. Możliwość wyboru jest związana z komunikatem Ministerstwa Finansów mówiącym, że podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup do plików JPK_FA.

W celu wykazywania wartości w odpowiednich polach w plikach JPK_FA, w programie wprowadzono obowiązek wprowadzania przyczyny zwolnienia na dokumentach ze stawką ZW w polu Przyczyna zwolnienia. Przyczyna pobierana jest z pola Przyczyna zwolnienia dla faktur ze stawką zw, dostępnego w menu Konfiguracja/Faktury.

Ponadto dla  dokumentów korygujących wprowadzono pole Przyczyna korekty, które jest wymagane przy wysyłce pliku JPK_FA. Program uniemożliwia zapisanie dokumentu bez przyczyny korekty, pokazując odpowiedni komunikat „Popraw błędy na formularzu”

W chwili wybrania na dokument sprzedażowy przekraczający wartość 450 PLN brutto kontrahenta bez wymaganych danych, tj. nazwa, adres, NIP, w polu Kontrahent pojawi się ostrzeżenie „Nabywca: (wymagane dane kontrahenta – nazwa, adres, nip)” oraz przy zapisie komunikat „Na dokumencie nie zostały uzupełnione wszystkie dane, które są wymagane podczas wysyłki do pliku JPK (nazwa, adres kontrahenta, NIP)”.

 

Zobacz także:

Jak dodać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jak analizować pliki JPK?

Jak wysłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Czy ten artykuł był pomocny?