Jak wygenerować amortyzację Środka Trwałego?

W artykule przedstawiliśmy, jak możemy automatycznie wygenerować amortyzację bądź też ręcznie dodać odpis amortyzacyjny dla danego Środka Trwałego.

Aby wygenerować automatyczny odpis dla wszystkich środków trwałych:

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Środki Trwałe i w menu kontekstowym na liście wybieramy opcję „Generowanie amortyzacji”.

Krok drugi – pojawi się okienko, gdzie należy wybrać miesiąc, za który ma zostać wygenerowany odpis. Po wybraniu miesiąca klikamy „Zatwierdź”.

Uwaga
Dokument amortyzacji tworzony automatycznie, jest od razu księgowany do kolumny 13 KPiR. W przypadku zaznaczonego parametru Różna amortyzacja kosztowa, księgowana jest wartość amortyzacji kosztowej. Dla amortyzacji generowanej automatycznie dla wszystkich środków trwałych, tworzy się zbiorczy zapis amortyzacji w obrębie określonego miesiąca.

Aby wygenerować ręcznie odpis:

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Dokumenty Środków Trwałych. Ustawiamy filtry na wartości: „Typ” – Karta ŚT/WNIP, a następnie wybieramy interesujący nas środek trwały. W filtrze „Rodzaj” wybieramy „Amortyzacji” i wybieramy okres, za który chcemy naliczyć amortyzację. Następnie klikamy przycisk „Dodaj”.

Krok drugi – wyświetli się nam formularz dokumentu amortyzacji. W polu „Amortyzacja całkowita” wpisujemy wartość amortyzacji. Naniesione zmiany zapisujemy.

Uwaga
Amortyzację można również dodać ręcznie, należy jednak pamiętać, iż taki dokument nie zostanie automatycznie zaksięgowany.

Czy ten artykuł był pomocny?