Jak wskazać rachunek bankowy na fakturze?

W tym artykule opisaliśmy ścieżki wprowadzenia do systemu i ustawienia, widocznego na dokumentach, numeru rachunku.

Dodanie nowego rachunku i ustawianie go jako domyślny.

Krok pierwszy – klikamy na Imię i Nazwisko administratora (prawy, górny róg) >> Moje konto.

Krok drugi – na wyświetlonym oknie klikamy  „Dodaj”.

Krok trzeci – na wyświetlonym formularzu uzupełniamy dane naszego rachunku bankowego. Po wpisaniu numeru rachunku program automatycznie znajdzie nazwę, adres banku oraz kod SWIFT. Jako symbol zostanie zaproponowany skrót nazwy banku lub słowo BANK w przypadku nie rozpoznania rachunku. Jeżeli chcemy, aby ten rachunek był naszym domyślnym rachunkiem lub rachunkiem VAT zaznaczamy odpowiedni parametr i zapisujemy zmiany. Rachunek bankowy wskazany jako domyślny będzie drukowany na wszystkich dokumentach, gdzie nie zostanie wskazany indywidualnie inny numer konta.

Poniżej wybieramy okres raportów. Po zapisaniu rachunku program automatycznie utworzy pierwszy raport o zdanym okresie. Kolejne raporty również będą dodawane automatycznie w momencie rozliczania dokumentów. Dostępne wartości to Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny i Bezterminowy.

 

Wskazanie rachunku bankowego dla konkretnego dokumentu.

Przykład ten zostanie omówiony dla faktury sprzedaży. Należy pamiętać, że to działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy mamy zapisane kilka numerów rachunków. Wybranie rachunku bankowego na dokumencie jest możliwe zarówno dla nowych dokumentów, jak i tych zapisanych lub zatwierdzonych. Bez względu na status naszego dokumentu, schemat działania jest taki sam. Tutaj pokazane zostanie ustawienie rachunku na zatwierdzonej fakturze sprzedaży.

Krok pierwszy – wybieramy interesującą nas fakturę i wybieramy opcję „Edytuj”

Jeżeli forma zapłaty jest ustawiona jako Płatność na konto to na formularzu będzie możliwość wybrania rachunku z rozwijalnej listy.

Krok drugi – wybieramy kafelek „Nie zapłacono”/Zapłacono/Częściowo zapłacono (nazwa tego kafelka może się różnić, w zależności od stanu płatności)

Krok trzeci – na wyświetlonym oknie wybieramy jeden z rachunków. Automatycznie dla proponowany jest rachunek wybrany wcześniej na formularzu. Jeśli chcemy ustawić inny, wybieramy go z rozwijanej listy. Po zapisaniu zmian wybrany rachunek bankowy będzie już widoczny na wydruku dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?