Jak wskazać rachunek bankowy na fakturze?

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób wybrać rachunek bankowy na dokumencie.

Przykład ten zostanie omówiony dla faktury sprzedaży. Należy pamiętać, że to działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy mamy zapisane kilka numerów rachunków. Wybranie rachunku bankowego na dokumencie jest możliwe zarówno dla nowych dokumentów, jak i tych zapisanych do bufora. Tutaj pokazane zostanie ustawienie rachunku na fakturze sprzedaży zapisanej do bufora.

Krok pierwszy – wybieramy interesującą nas fakturę i wybieramy opcję „Edytuj”

Jeżeli forma zapłaty jest ustawiona jako Płatność na konto to na formularzu będzie możliwość wybrania rachunku z rozwijalnej listy.

Krok drugi – wybieramy kafelek „Nie zapłacono”/Zapłacono/Częściowo zapłacono (nazwa tego kafelka może się różnić, w zależności od stanu płatności)

Krok trzeci – na wyświetlonym oknie wybieramy jeden z rachunków. Automatycznie dla proponowany jest rachunek wybrany wcześniej na formularzu. Jeśli chcemy ustawić inny, wybieramy go z rozwijanej listy. Po zapisaniu zmian wybrany rachunek bankowy będzie już widoczny na wydruku dokumentu.

Zobacz także:

Jak dodać nowy rachunek?

Czy ten artykuł był pomocny?