Jak wprowadzić zakup środka trwałego?

W programie Comarch ERP XT można prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z poziomu Księgowość / Środki trwałe. W zależności od wybranego filtra zostanie dodany środek trwały lub wartość niematerialna i prawna. W celu dodania wybieramy przycisk „Dodaj”.

Natomiast każdy dokument dotyczący danego środka trwałego można dodać/ podglądnąć z poziomu Księgowość / Dokumenty środków trwałych.


W celu dodania nowego środka trwałego należy uzupełnić wymagane informacje na karcie środka trwałego.

Dokument zakupu należy wprowadzić bezpośrednio do faktur zakupu lub rejestru VAT zakupu.

Czy ten artykuł był pomocny?