Jak wprowadzić środek trwały?

W tym artykule opisaliśmy, jak prowadzić w programie Ewidencję środków trwałych (w przypadku, gdy mamy wykupiony pakiet Księga Podatkowa/Księga Handlowa). Jest ona wymagana w przedsiębiorstwach rozliczających się na podstawie KPiR.  Poniżej zostanie opisany proces dodania w programie nowego środka trwałego.

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Środki Trwałe i klikamy przycisk „Dodaj środek trwały”.

Krok drugi – pojawi się nam formularz, gdzie możemy wprowadzić dane naszego nowego środka trwałego. Uzupełniamy kartę i zapisujemy zmiany.

Ważne! Parametr „Różna amortyzacja kosztowa” oznacza możliwość dodania różnej amortyzacji bilansowej i kosztowej. Parametr, domyślnie nie jest zaznaczony. Gdy Użytkownik zaznaczy parametr pokażą się dwie kolumny „Wartości całkowite” oraz „Wartości zaliczane w koszty”. Parametr ten przykładowo może być wykorzystywany, w sytuacji kiedy dany środek jest częściowo finansowany z dotacji i wartość odpisów amortyzacyjnych, które mogą być zaliczane do kosztów powinna być generowana od wartości początkowej pomniejszonej o kwotę przyznanej dotacji.

Czy ten artykuł był pomocny?