Jak rozliczyć dokument?

W programie istnieje kilka możliwości rozliczenia pojedynczego dokumentu:

  1. Wybieramy Faktury >> Faktury sprzedaży, a następnie wchodzimy na formularz dokumentu, który chcemy rozliczyć.
    Teraz klikamy na opcję Nie zapłacono/ Zapłacono częściowo/ Zapłacono – w zależności od statusu.

Pojawiło się okienko, gdzie możemy wpisać wysokość wpłaty. Jeżeli dokument jest zatwierdzony na stałe to możemy dodać na raz klika zapłat. W polu wpłata należy wpisać wartość i kliknąć Zapłać. Zapłata doda się na listę poniżej. Aby dodać kolejną należy ponownie wpisać wartość w polu Wpłata i kliknąć Zapłać. Po zapisaniu dokumentu dla każdej z tak dodanych zapłat utworzy się osobny zapis kasowy/bankowy powiązany z płatnością dla tego dokumentu.

Na formularzu zapłaty istnieje również możliwość wybrania rachunku bankowego. Zmiana opcji możliwa jest  również po zatwierdzeniu dokumentu. Dokładna instrukcja znajduje się tutaj.

  1. Na liście dokumentów zaznaczamy jeden z nich i z menu kontekstowego wybieramy opcję „Rozlicz dokument”.

Każde rozliczenie dokumentu zatwierdzonego powoduje utworzenie zapisu kasowo/bankowego powiązanego z płatnością do tego dokumentu. W przypadku dokumentów walutowych Użytkownik musi wskazać datę kursu, który ma być pobrany do rozliczenia. Domyślnie proponowany jest kurs na ostatni dzień roboczy przed wskazaną data wpłaty. Program proponuje kurs średni NBP na podany dzień. Użytkownik może zmienić zaproponowane notowanie, wprowadzając je bezpośrednio w polu.

Istnieje również możliwość rozliczania dokumentów z poziomu płatności i zapisu kasowego/bankowego. Więcej informacji można znaleźć w osobnych artykułach.

https://pomoc.erpxt.pl/dokumentacja/jak-rozliczyc-zapis-kasowy-bankowy/

https://pomoc.erpxt.pl/dokumentacja/jak-rozliczyc-platnosc/

Czy ten artykuł był pomocny?