Jak rozliczyć 50% VAT?

W tym artykule opisaliśmy jak rozliczyć 50% VAT.

Dokument podlegający 50% odliczeniu można automatycznie podzielić w rejestrze zakupu. Aby program prawidłowo dokonał podziału, w pierwszej kolejności należy wybrać w Konfiguracja/ Księgowość/ Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu:

  • Netto i VAT lub
  • VAT.

Po wybraniu odpowiedniego podziału w konfiguracji, w chwili dodawania dokumentu w rejestrze VAT zakupu istnieje możliwość podziału kwoty na dokumencie. W kolumnie 50% VAT można wskazać Tak lub Nie.

Po wyborze opcji Tak, program automatycznie podzieli pozycję VAT lub netto i VAT. Przez co powstaną dwie pozycje, które otrzymają:

  • pole w JPK_V7 – (P_42) Nabycie pozostałe/ (P_40) Nabycie środków trwałych , 50% VAT – Tak,
  • pole w JPK_V7 – Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7, 50% VAT – Nie.

Uwaga! Podział pozycji zostanie uwzględniony odpowiednio w pliku JPK_V7.

Czy ten artykuł był pomocny?