Jak rozliczyć 50% VAT?

W tym artykule opisaliśmy jak rozliczyć 50% VAT.

Dokument podlegający 50% odliczeniu można automatycznie podzielić w rejestrze zakupu. Aby program prawidłowo dokonał podziału, w pierwszej kolejności należy wybrać w Konfiguracja/ Księgowość/ Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu:

  • Netto i VAT lub
  • VAT.

Po wybraniu odpowiedniego podziału w konfiguracji, w chwili dodawania dokumentu w rejestrze VAT zakupu istnieje możliwość podziału kwoty na dokumencie. W kolumnie 50% VAT można wskazać Tak lub Nie.

Po wyborze opcji Tak, program automatycznie podzieli pozycję VAT lub netto i VAT. Przez co powstaną dwie pozycje, które otrzymają:

  • pole VAT-7 – (D2.2) Nabycie pozostałe/ (D2.1) Nabycie środków trwałych , 50% VAT – Tak,
  • pole VAT-7 – Nie uwzględniaj w deklaracji , 50% VAT – Nie.

Czy ten artykuł był pomocny?