Jak i kiedy wygenerować spis z natury?

W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów przedsiębiorcy prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów według nowego wzoru, powinni sporządzać spis z natury co najmniej na koniec roku, jeżeli działalność jest kontynuowana. Wtedy do księgi zamiast spisu wykonanego na 1 stycznia można wpisać spis wykonany na 31 grudnia roku poprzedniego, co zostało umożliwione w programie automatycznie.

W pewnych przypadkach, jak np. zmiana udziałów podatników lub w wyniku decyzji Urzędu Skarbowego konieczne jest sporządzenie spisu na zadaną datę. Bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące spisu z natury dostępne są w §27 – §29 rozdziału 2 Rozporządzenia.

W programie Comarch ERP XT, spis z natury można dodać z poziomu Magazyn / Inwentaryzacja / Dodaj spis z natury. Spis z natury, w odróżnieniu od inwentaryzacji, zawiera informację o wartości towarów.

Formularz spisu z natury zostaje automatycznie wypełniony towarami, które posiadają na karcie produktu zaznaczony parametr Kontrola stanu towaru w magazynie i stan różny od zera na dzień sporządzania spisu.

Jeśli wyświetlone dane wymagają zmiany, np. korekty ilości, należy wcześniej wykonać inwentaryzację. Towary bez kontroli stanu należy do spisu wprowadzić ręcznie.

Po wybraniu opcji  Zatwierdź na stałe, w przypadku tworzenia spisu 31.12, na ekranie pojawi się pytanie: Czy chcesz wygenerować zapis KPiR z datą 1 stycznia prezentujący spis z natury?

Po wybraniu opcji  Tak, wygenerowany zostanie zapis KPiR z datą 31.12 oraz identyczny zapis z datą 01.01 kolejnego roku. W przypadku wyboru odpowiedzi Nie zostanie wygenerowany tylko zapis z data 31.12, natomiast zapis na początek roku Użytkownik będzie musiał dodać ręcznie.

Uwaga
Możliwość wygenerowania dwóch zapisów księgowych do spisu z natury jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy spis z natury sporządzany jest na 31.12.

Uwaga
Automatycznie wygenerowany zapis prezentujący spis z natury na dzień 1 stycznia zostanie zapisany z numerem z roku poprzedniego.

W sytuacji gdy Użytkownik wygeneruje dwa zapisy KPiR na formularzu spisu z natury w menu kontekstowy pojawią się dwie opcje umożliwiające podgląd zapisów. Pierwsza z nich będzie pokazywała zapis na 31.12, natomiast druga na 01.01.

Czy ten artykuł był pomocny?