Jak dodać zapis księgowy w KH?

W tym artykule opisaliśmy, jak dodać zapis księgowy w przypadku gdy w Comarch ERP XT korzystamy z pełnej księgowości (Księga Handlowa).

Zapisy księgowe tworzone są przez system podczas zatwierdzania/zapisywania dokumentów – jeśli utworzone są schematy księgowe z aktywnym automatycznym księgowaniem (więcej informacji: Jak utworzyć schemat księgowy?).

Zapisy można dodawać także ręcznie za pomocą przycisku Dodaj.

Na formularzu zapisu księgowego należy wskazać:

  • typ podmiotu – Kontrahent / Urząd / Pracownik / Właściciel,
  • numer dokumentu,
  • daty księgowania, operacji i wystawienia – system automatycznie podpowiada daty bieżące,
  • pozycje zapisu księgowego – wskazując konto Wn/Ma, kwotę oraz walutę.

Wskazówka
Przyciskiem „Więcej opcji” można otworzyć formularz w pełnym widoku, gdzie dodatkowo można wybrać środek trwały jako typ słownika oraz wygodniej przeglądać listę kont księgowych.

Dodatkowo, na pozycji zapisu księgowego dostępny jest parametr Nie uwzględniaj przy wyliczeniu obrotów i sald. Po jego zaznaczeniu kwota wykazana na danym zapisie księgowym nie będzie brana pod uwagę podczas wyliczania zestawienia obrotów i sald.

 

Czy ten artykuł był pomocny?