Jak dodać zapis do KPiR?

W tym artykule opisaliśmy, jak możemy wprowadzać zapisy do KPiR. KPiR jest dostępna po wykupieniu pakietu „Księga Podatkowa i Ryczałt”.  Parametry związane z księgowością widoczne są w przypadku korzystania z pakietu z Księgą Podatkową i Ryczałtem. Ponadto nie są dostępne z telefonów. Aby dodać taki zapis:

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Księga podatkowa i klikamy na przycisk „Dodaj zapis”.

Krok drugi – pojawi się nam formularz zapisu księgi. Nanosimy na nim potrzebne dane. Istnieje możliwość wybrania istniejącego kontrahenta z listy lub dodania nowego kontrahenta, który nie ma jeszcze swojej karty w programie.

Ważne! Spis z natury – zaznaczając parametr, można w pozycji (15) Zaszłości wpisać wartość remanentu. Różnica między końcową i początkową wartością jest uwzględniana na wydruku Ustalanie dochodu.
Amortyzacja – zaznaczając parametr, można w pozycji Pozostałe wpisać wartość amortyzacji, która zostanie uwzględniona w zestawieniu Ustalenie dochodu. Parametr jest zaznaczany automatycznie na zapisach księgowych, które powstały z zaksięgowania dokumentów amortyzacji.

W przypadku zapisów od 01.01.2014, pochodzących z dokumentów walutowych z typem kursu Średni kurs NBP, wartość w złotówkach wpisana do kolumny księgi jest przeliczana po kursie z dnia poprzedniego względem daty sprzedaży/zakupu, gdy kurs wybrany na dokumencie będzie pochodził z innego dnia.

Krok trzeci – po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć na przycisk „Zapisz”. Kliknięcie na opcję wydruku powoduje automatyczny zapis dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?