Jak dodać spis z natury w Księdze Podatkowej?

W programie istnieje możliwość dodania spisu z natury. Opcja ta jest dostępna w ramach pakietu zawierającego Magazyn.

Szczegółowy opis jak dodać spis z natury w module handel, można znaleźć w: Jak wykonać spis z natury?

Użytkownik może również wprowadzić ręczny zapis bezpośrednio w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, w zbiorczej kwocie.

W celu dodania spisu z natury bezpośrednio w KPiR należy wybrać Księgowość/ Księga podatkowa/ Dodaj zapis, oraz zaznaczyć na formularzu Spis z natury, wpisując zbiorczą wartość w kolumnę (15) Zaszłości. Różnica między końcową i początkową wartością jest uwzględniana na wydruku Ustalanie dochodu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?