Dlaczego faktura wprowadzona do rejestru VAT jest w KPiR?

Dokumenty przychodowe lub kosztowe można wprowadzać bezpośrednio do rejestrów VAT (zakupu, sprzedaży) z pominięciem części handlowej wybierając Księgowość >>> Rejestr sprzedaży/ Rejestr zakupów. Po dodaniu nowego zapisu do rejestru VAT następuje automatyczne księgowanie do Księgi Podatkowej, według ustawień znajdujących się w polu Kolumna księgi.

Uwaga! W przypadku korzystania z pakietu Księgowość na kartach produktów dostępne są pola Kolumna księgi, osobno dla zakupu i sprzedaży. Po zatwierdzeniu dokumentów handlowych (faktur sprzedaży, faktur zakupu, rachunków) automatycznie powstaje zapis w rejestrze VAT lub rejestrze rachunków i jest on księgowany do kolumn, które zostały wskazane na kartach produktów.

Dokument rejestru, który został przeniesiony do księgi (na liście oznaczony zamkniętą kłódką), nie podlega modyfikacji. W przypadku konieczności wykonania zmian należy odksięgować dokument, wybierając z wnętrza formularza opcję Odksięguj dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?