Czy przed zamknięciem okresu należy wykonać zatwierdzanie zapisów księgi?

W tym artykule opisaliśmy proces zamykania okresu oraz towarzyszące temu poszczególne kroki.

Krok 1 – Przed zamknięciem zapisów księgi oraz zatwierdzeniem powinniśmy poszeregować zapisy chronologicznie poprzez wybranie opcji Renumeracja zapisów księgi.

Krok 2 – Po renumeracji należy wybrać Zatwierdzanie zapisów księgi. Po zatwierdzeniu, zapis nie może zostać usunięty ani poprawiony.  Można go skreślić i wówczas będzie widoczny na liście w kolorze szarym oraz na wydrukach jako przekreślony (nie będzie brany pod uwagę w podsumowaniach).

Krok 3 – Po zatwierdzeniu, powinniśmy wykonać Zamknięcie okresu. Należy pamiętać, iż wybranie tej opcji blokuje możliwość dodawania i modyfikowania dokumentów z datą sprzed daty zamknięcia.

Ważne ! W przypadku zapisów niezatwierdzonych są one wyróżnione symbolem otwartej kłódki, zapisy zatwierdzone posiadają symbol zamkniętej kłódki natomiast zapisy skreślone – symbol przekreślonego kółka.

Czy ten artykuł był pomocny?