Czy jest możliwość odksięgowania dokumentów z poziomu rejestru?

W tym artykule opisaliśmy możliwość odksięgowania dokumentów z rejestru VAT sprzedaży/ zakupu.

W celu odksięgowania dokumentu, należy na formularzu dokumentu wybrać Odksięguj dokument z menu kontekstowego pod trzema kropeczkami. Po takiej operacji zostanie usunięty zapis z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Dodatkowo na dokumencie w Rejestrze VAT symbol zmieni się na otwartą kłódkę.

W celu usunięcia dokumentu z Rejestru VAT zakupów/sprzedaży, do którego utworzony zapis w księdze podatkowej został już zatwierdzony, należy:
1. skreślić dokument z poziomu Księgi podatkowej (zaznaczyć właściwy zapis w Księdze podatkowej i wybrać z menu kontekstowego pod trzema kropeczkami opcję Skreśl),
2. przejść do Rejestru VAT zakupów/sprzedaży i po zaznaczeniu odpowiedniego dokumentu wybrać opcję Usuń.

Czy ten artykuł był pomocny?