RODO tuż tuż

Już pod koniec maja wchodzi w życie RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

 

Dlaczego piszemy o tym? Ponieważ jako użytkownik naszego systemu jesteś administratorem danych wprowadzanych do systemu ERP XT. Po 25 maja będziemy mogli opiekować się nimi po uzyskaniu od Ciebie na to zgody.  Aby się do tego przygotować wcześniej już od końca kwietnia 2018 umożliwimy akceptację umowy o powierzaniu danych osobowych w formie elektronicznej.

Dodatkowo, już od 09.04.2018 r. wchodzi w życie nowy regulamin usługi. Można się z nim zapoznać tutaj.

 

Co to jest RODO?

RODO to rozszerzenie GIODO o dyrektywy Unijne.

 

Całość rozporządzenia można uogólnić do 7 zasad, które prezentujemy poniżej:

 

 1. ZASADA ZGODNOŚCI Z  PRAWEM, RZETELNOŚCI I  PRZEJRZYSTOŚCI – ART.5 UST.1
  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)

 

 1. ZASADA OGRANICZENIA CELU PRZETWARZANIA DANYCH, – ART.5 UST.1
  zbierane w  konkretnych, wyraźnych i  prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; („ograniczenie celu”)

 

 1. ZASADA MINIMALIZACJI DANYCH ART.5 UST.1
  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów,w których są przetwarzane („minimalizacja danych”)

 

 1. ZASADA PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH ART.5 UST.1
  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądn działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”)

 

 1. ZASADA OGRANICZENIA PRZECHOWANIA DANYCH ART.5 UST.
  przechowywane w  formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w  których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i  wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”)

 

 1. ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH ART. 5 UST.1
  przetwarzane w  sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”)

 

 1. ZASADA ROZLICZALNOŚCI oznacza, że administrator musi być w stanie wykazać, że podejmowane przez niego działania są zgodne z w/w zasadami

 

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Ci zasadę działania RODO. W razie potrzeby większej ilości informacji zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Przygotuj firmę na RODO.

Czy ten artykuł był pomocny?